Zarządzanie czasem i stawianie celów

Rodzaj szkolenia miękkiego, którego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat reguł oraz metod zarządzania zarówno, czasem jak i wyznaczonymi przez nich samych celami. Uczestnikom oferujemy pomoc w przejściu na wyższy, bardziej efektywny poziom zarządzania sobą i innymi w czasie. Uczestnicy dowiedzą się jak podnosić efektywność pracy własnej oraz zespołu. Poznają sposoby właściwego stawiania celów i ustalania właściwych priorytetów. W trakcie trwania kursu szczegółowo zostaną omówione strategie zarządzania czasem (kwadrat Eisenhowera, metoda ABC i in.) oraz stawiania celów (metoda SMART). W czasie zajęć każdy z uczestników będzie miał możliwość przećwiczenia omawianych strategii pod okiem instruktora. Przedstawione zostaną również najczęstsze błędy popełniane w zarządzaniu czasem.

Czas: 8h