Zarządzanie różnymi typami charakterów

Szkolenie miękkie skierowane jest do wszystkich osób pracujących z ludźmi, którym zależy na efektywnym wykorzystywaniu zasobów ludzkich. Zdecydowanie wspólną cechą ludzi jest to, że się różnią. Warto zatem wiedzieć, jak te różnice charakterów wykorzystać w pracy zespołu, zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie korporacji, stowarzyszenia czy zespołu uczelnianego. Indywidualne różnice międzyludzkie wynikają zarówno z niepowtarzalnej struktury osobowości poszczególnych osób, jak i roli, jaką naturalnie każda osoba zajmuje w tworzącej się grupie. Mądre zarządzanie ludźmi, zakłada wykorzystanie tych różnic dla dobra zadania, aby jak najefektywniej wydobyć możliwości jednostki, a co za tym idzie, stworzyć harmonijnie działający zespół. Wymaga to oczywiście dużej wiedzy i umiejętności ze strony lidera – można się ich nauczyć!

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana niezbędna wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami funkcjonowania zespołu i dynamiki grupowej, a także rolą lidera w jej funkcjonowaniu. Zdobytą wiedzę będą mieli okazję przećwiczyć w praktyce – ma to na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem. Praktyczna część warsztatu ma ułatwić późniejsze wdrożenie nabytych umiejętności w miejscu pracy. Poza wiedzą i umiejętnościami, ważnym elementem szkolenia będzie poznanie własnych ograniczeń i zasobów w pracy z ludźmi.

Czas: 8h