Wywiad specjalistyczny- metodyka konstruowania i prowadzenia trafnego wywiadu

Kurs ma na celu praktyczne oraz merytoryczne przygotowanie uczestników do przeprowadzenia rzetelnego oraz trafnego wywiadu z pacjentem . W trakcie trwania zajęć zostaną szczegółowo omówione aspekty teoretyczne dotyczące prowadzenia wywiadu. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad konstruowania pytań i hipotez diagnostycznych oraz nabędzie umiejętność operacjonalizowania zmiennych do celów rozmowy diagnostycznej z pacjentem. Podczas szkolenia w części warsztatowej uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego formułowania konkretnych pytań pod okiem osoby prowadzącej. Ponadto zostaną przedstawione i przeanalizowane zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej m.in. techniki nawiązania oraz podtrzymania kontaktu. W rezultacie uczestnik szkolenia potrafi przeprowadzić trafny wywiad korzystając z właściwych wskaźników, które w dalszej pracy stanowią podstawę do interpretacji zebranych danych.

Czas: 8 h