Wywiad dostosowany do poziomu funkcjonowania intelektualnego pacjenta

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do adekwatnego modyfikowania wywiadu w zależności od poziomu intelektualnego zgłaszającej się osoby, zakwalifikowanej do interwencji kryzysowej, diagnozy psychologicznej, poradnictwa, psychoterapii itd. Zarówno wysoki jak i niski iloraz inteligencji może działać zakłócająco na pracę psychologa. Podczas szkolenia uczestnik zostanie wyposażony w umiejętność radzenia sobie z tego typu sytuacjami. Od kandydatów wymagana jest znajomość zagadnień inteligencji płynnej i skrystalizowanej oraz klasyfikacja IQ