Systemowa terapia rodzin. Technika genogramu  

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania rodziny w podejściu systemowym, a także wiedzy o procesach rozwojowych rodziny, typowych dla niej kryzysach i ich źródłach oraz sposobach ich rozwiązywania. Rozwinie umiejętności diagnozowania rodziny oraz jej problemów w ujęciu systemowym. Pozwoli uczestnikom na refleksję nad wpływem znaczenia własnego doświadczenia rodzinnego na procesy diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej rodzinom problemowym. Punktem wyjścia do tych rozważań, będzie zapoznanie się z symboliką genogramu, ze sposobami przeprowadzania wywiadu rodzinnego i odszukiwania wzorców pokoleniowych – wszystko poparte przykładami interwencji terapeutycznych.

Forma: Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

 Część teoretyczna zawiera tworzenie genogramu:

– rysowanie struktury rodziny

– odszukiwanie wzorców rodzinny (ustalanie faktów, wzorców funkcjonowania, związków i ról rodzinnych, chronologii rodziny, istotne zmiany, przemiany i traumy)

– zasoby jako punkt wspierania w rodzinach nietypowych( alkoholowych ,z chorobami psychicznymi, z przemocą czy wykorzystywaniem seksualnym)

– krótkie zestawienie standardowych symboli stosowanych przy wykonywaniu genogramu

– wskazówki dotyczące przeprowadzania wywiadu do genogramu

– zarys interpretacji genogramu na przykładzie rodziny

 

Część praktyczna zawiera:

– mój genogram rodzinny – praca własna uczestników

– podsumowanie wniosków i spostrzeżeń