Świadomość ciała w rozpoznawaniu zaburzeń psychosomatycznych

Rozpoznawanie i diagnozowanie zależności psychosomatycznych, czyli wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka. Diagnoza sposobu oddychania, napięć w ciele, obszarów bez energii.