Specyfika pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej

W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione rodzaje oraz specyfika pracy placówek opiekuńczo- wychowawczych takich, jak: pogotowie opiekuńczo-wychowawcze, dom dziecka, MOW, MOS. Uczestnicy zostaną również poinformowani jakie inne instytucje współpracują z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dowiedzą się jakie osoby są zatrudniane w takich miejscach. Głównym celem kursu będzie zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz przygotowanie do pracy z tamtejszą młodzieżą. Zostanie również przedstawiony sposobu w jaki placówka organizuje swój czas pracy oraz jakich dokumentów używa. Prowadzący omówi również zasady obowiązujące wśród wychowanków placówki.

Czas: 8 h