Socjoterapia – metody i zastosowanie

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodą leczenia zaburzeń psychicznych polegającą na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie poszerzania dostępnych choremu umiejętności społecznych, modyfikacji otaczających go układów oraz zastępowania układów utrwalonych, nieprawidłowych.