Resocjalizacja w praktyce  

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi i uwikłanymi. Ponadto zakładją także zapoznanie uczestników z diagnostycznymi i korekcyjnymi metodami skutecznej resocjalizacji oraz zastosowanie ich w procesie ponownej socjalizacji.