Psychotesty dla kierowców

Na terenie Instytutu działa Laboratorium Psychologiczne Badań Kierowców i Innych Grup Zawodowych oraz Badań na Broń Zielone Światło. Pracownia została wpisana do rejestru przedsiębiorców Marszałka województwa łódzkiego pod numerem 10.94/2012.

Psycholodzy transportu przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz licencjonowanych narzędzi psychometrycznych wykonują badania:

 • kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy
 • kierowców zawodowych (także okresowe badania profilaktyczne)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • inspektorów transportu drogowego
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję
 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, walca drogowego
 • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego, samojezdnego, samochodowego
 • operatorów wózków widłowych o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
 • osób pracujących na wysokości
 • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie
 • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym osób ubiegających się lub posiadających
 • pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych
 • osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika
 • osób ubiegających się wydanie licencji detektywa lub ją posiadających
 • osób wykonujących pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy, strażnicy miejscy / gminni)
 • osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Badani poddawani są procedurze oceny psychologicznej pod kątem funkcjonowania w zakresie procesów poznawczych, uzależnień, osobowości oraz sprawności psychofizycznej. Przechodzą zatem badania kwestionariuszowymi testami psychologicznymi oraz badania na aparaturze pomiarowej.

Badania wykonuje Ewa Bienert wpisana pod numerem E-184 do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Marszałka województwa łódzkiego.