Psychoterapia

Na terenie Instytutu działa gabinet psychologiczno-psychoterapeutycznyPRZEŁOM, gdzie doświadczeni psycholodzy udzielają profesjonalnych porad i konsultacji, po których może zostać wystawiona pisemna opinia dla sądu, firmy ubezpieczeniowej czy innej instytucji. Psycholodzy udzielają także pomocy, wsparcia psychologicznego oraz pracują w zakresie interwencji kryzysowej. Certyfikowani psychoterapeuci prowadzą terapię indywidualną, małżeńską / par oraz rodzin.

 

Cennik

Porada psychologiczna
100 zł/50 min
Konsultacja psychologiczna
100 zł/50 min
Psychoterapia indywidualna
100 zł/50 min
Psychoterapia par małżeńskich
120 zł/60min
Diagnoza komunikacji pary/małżeństwa
200 zł
Psychoterapia rodzin
150 zł/60min
Diagnoza komunikacji w rodzinie
300 zł
Porada on-line, 30 minut, cały świat
50 zł
Pisemne opinie psychologiczne
100 zł
Metoda Zespołu Reflektującego
350 zł/70 minut
Ocena postaw matki i ojca (ujęcie retrospektywne)
200 zł
Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej
100 zł
Profesjonalna pomoc psychologiczna w wyborze szkoły, kierunku studiów, zawodu
200 zł
Pomoc psychologiczna w problemach szkolnych
150 zł
Ocena płci psychologicznej
200 zł
Trening Autogenny Schultza
100 zł
Relaksacja wg Jacobsona
100 zł
Psychocybernetyka Maltza
100 zł
Medytacja wg Siemsa
100 zł
Wizualizacja
100 zł
Opinia i badanie kandydata na pracownika na określonym stanowisku
600 zł