Psychoterapia rodziny w sytuacji pojawienia się dziecka – odsunięcie partnera

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematami jakie pojawiają się podczas pracy z rodziną w sytuacji narodzin dziecka. Będą mogli doświadczyć pracy z odrzuconym partnerem i sprawdzić, co działa w pracy terapeutycznej w takiej sytuacji. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z takim tematem, jakie elementy pracy są istotne, a jakich ,,raf” unikać. Będzie możliwość doświadczenia takiego stanu i sprawdzenia, z czym mierzy się odrzucony partner.