Psychoterapia rodziny w kryzysie – zagrożonej rozwodem

Warsztat będzie dedykowany tematom jakie pojawiają się w trakcie takiego kryzysu, a także temu, z kim pracować i w jaki sposób. Zostaną przedstawione elementy, które wspierają pracę rodziny w takiej sytuacji. Kryzys może być elementem, który pokazuje konieczność zmian w tej rodzinie, który może być szansą, jeśli będzie ona wykorzystana.