Prywatna Poradnia Psychologiczna dla Osób Starszych „EMPIRIA.PL”

OFERTA DLA SENIORA

W województwie łódzkim

Osoby starsze z pomocą psychologa mogą sobie lepiej poradzić z takimi trudnościami jak:

 • Syndrom opuszczonego gniazda,
 • Żałoba,
 • Poczucie osamotnienia,
 • Niepełnosprawność własna lub bliskich,
 • Przejście na emeryturę,
 • Opieka nad osobą z otępieniem,
 • Osłabienie funkcjonowania poznawczego (pamięć, myślenie, uwaga),
 • Odrzucenie przez bliskich; wykluczenie społeczne,
 • Trudności z pogodzeniem się ze starością/ niepełnosprawnością,
 • Lęk przed śmiercią,
 • Problem z zaakceptowaniem dorosłości swoich dzieci i wnuków,
 • Konflikty w rodzinie,
 • Poczucie braku zrozumienia przez najbliższych,
 • Radzenie sobie z przewlekłym bólem,
 • Uzależnienie od leków/ alkoholu i innych,
 • Bezsenność,
 • Pogorszone samopoczucie psychofizyczne (depresja, smutek, rozdrażnienie, łatwe wpadanie w złość, zniechęcenie, poczucie beznadziei, lęk i inne).

Osoby borykające się z tymi lub innymi problemami zapraszamy na psychoterapię w bezpiecznej
i miłej atmosferze.

Prowadzimy również psychoedukację dot. otępień, komunikacji z osobą z otępieniem, radzenia sobie z chorobą, psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za zdrowie i chorobę, bezsenności, zdrowego trybu życia.

Zapraszamy również na badania psychologiczne, w tym:

Badanie neuropsychologiczne – oceniające funkcjonowanie poznawcze (pamięć, uwaga).

Osoby pragnące dbać o sprawność swojego umysłu zapraszamy na indywidualne bądź grupowe zajęcia z rehabilitacji poznawczej, w czasie których prowadzone są ćwiczenia usprawniające pamięć, uwagę, koncentrację, spostrzegawczość.

Zapraszamy również na indywidualne lub grupowe szkolenia rozwijające umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, asertywności i inne.