Pracownicy

Anna Miżowska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowana psychoterapeutka pracująca z dziećmi i dorosłymi, parami i rodzinami. Zajmująca się transmisją międzypokoleniową w rodzinie, w zakresie cech osobowości, temperamentu i stylów radzenia sobie ze stresem. Specjalistka w zakresie nerwic i depresji. Psycholog po szkoleniach dla biegłych sądowych, z uprawnieniami do badań kierowców oraz wykonywania psychologicznych badań na broń. Twórczyni warsztatów rozwijających pozytywne emocje i Siły Psychiczne (Miłość, Wdzięczność, Nadzieja, Duma, Radość, Kreatywność Emocjonalna). Autorka katartycznych sztuk terapeutycznych kierowanych do odbiorcy zainteresowanego poszerzeniem sposobów poradzenia sobie z problemami codzienności.

Ewa Bienert

Psycholog o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna z uprawnieniami pedagogicznymi. Orzecznik ZUS. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Zainteresowana tematyką rodziny w kryzysie (rozwód, psychologiczne in vitro, choroba, emigracja, uzależnienia). Pomaga kobietom z zaburzeniami odżywiania, lękami i depresjami. Autorka bajek terapeutycznych wspomagających terapię małych pacjentów. Kierownik Ogólnopolskiego Instytutu Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA.PL.

Katarzyna Binder

Psycholog o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna z uprawnieniami pedagogicznymi, coach i trenerka umiejętności psychospołecznych. Odbyła staże kliniczne na oddziałach szpitalnych: kardiologicznym pediatrycznym, onkologicznym oraz na oddziale diagnostyczno-obserwacyjnym szpitala psychiatrycznego. Posiada doświadczenie m.in. w pracy z osobami w podeszłym wieku i ich rodzinami oraz z osobami niepełnosprawnymi i chorującymi somatycznie. Specjalizuje się w zakresie neuropsychologii (badania pamięci, inteligencja, dysleksja). W Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych pracuje diagnostyczno-terapeutycznie z dziećmi i dorosłymi oraz prowadzi coaching i szkolenia.