Podstawy pracy z klientem zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi w podejściu psychodynamicznym  

Poszerzenie wiedzy dotyczącej ukrytych motywów, pragnień oraz mechanizmów będących przyczyną problemów pacjenta.

Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

 Część teoretyczna zawiera:

-Budowanie relacji terapeutycznej pacjent-terapeuta:

* przeprowadzenie wywiadu klinicznego i zbieranie informacji do diagnozy(Obraz kliniczny zaburzeńnerwicowych, depresyjnych, rozpoznawanie stan psychicznego pacjenta, ocena orientacji i percepcji, wymiaru poznawczego, afektu i działania)

-Diagnoza psychodynamiczna:

* charakterystyka ego-słabe i mocne strony mechanizmy obronne i konflikty, relacja ego i superego;

* jakość relacji z obiektem- w rodzinie, wzorce przeniesienie i przeciwprzeniesienia;

* charakterystyka „ja”- samoocena, spójność, granice)

* postawienie i weryfikacja hipotez

-Kontrakt terapeutyczny

* podstawowe elementy

* dodatkowe zabezpieczenia w pracy z pacjentem typu bordeline, zagrożonym samobójstwem,

 

Cześć praktyczna :

-praca w grupach na podstawie analizy przypadku

-podsumowanie wniosków i spostrzeżeń