Opiniowanie psychologiczne dotyczące pacjentów specjalistycznej opieki zdrowotnej

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką zbierania danych od pacjentów specjalistycznej opieki zdrowotnej (w szczególności pacjentów hospitalizowanych, leczonych w poradni zdrowia psychicznego, neurologicznej, kardiologicznej itp.) przekształcania ich dla potrzeb diagnostyki oraz konstruowania opinii psychologicznej na rzecz instytucji orzeczniczych. * Od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu psychosomatyki i neuropsychologii.