Obserwacja psychologiczna w diagnozie psychologicznej i psychoterapii

Obserwacja psychologiczna jest metodą niedocenianą i uznawaną za niewymagającą przygotowania chociaż razem z wywiadem stanowi podstawowe narzędzie pracy psychologa. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności stosowania tego narzędzia w taki sposób, żeby była to profesjonalna obserwacja psychologiczna a nie zwykłe patrzenie.