Mity i skrypty rodzinne, ich wpływ na nasze życie w podejściu systemowym

Forma: Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

Część teoretyczna zawiera

– Zdrowie i dysfunkcja systemu rodzinnego

– Mity rodzinne- opowieści rodzinne z okresu dzieciństwa podkreślające wyjątkowość każdego dziecka

– Porządki systemowe, przynależność, dawanie i branie.

– Komunikacja w systemie rodzinnym

– Dysfunkcja systemu

– Fazy rozwoju rodziny

– Pozycja dziecka w rodzinie

– Zasoby w systemie rodzinnym i ich znaczenie dla pomocy systemowe

 

Część praktyczna zawiera:

– Technika „Linia czasu ”

– Inne techniki stosowane w terapii systemowej typu „Elastyczna taśma”

– podsumowanie wniosków i spostrzeżeń