Międzynarodowe Centrum Profesjonalnych Analiz Uczucia Miłości „EMPIRIA.PL

  • Par i małżeństw

Psychoterapia małżeńska skoncentrowana na celu
Jest to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu. Nie koncentruje się na analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły małżeństwu potrzebę szukania wsparcia w rozwiązaniu trudności. Przedmiotem psychoterapii skoncentrowanej na celu nie jest więc przeszłość a raczej teraźniejszości i przyszłości. O tyle ta forma terapii zajmuje się historią życia pary o ile można z niej odczytać jej mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami. Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony, jednak jako terapia krótkoterminowa stara się ona osiągnąć wyznaczone przez małżeństwo cele w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 10. Przy czym okres pomiędzy pierwszym, a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

  • Rodzinna