Diagnoza psychopedagogiczna

Kurs ma na celu przekazanie wiedzy obejmującej pojęcia, metody badań i problemy diagnozy psychopedagogicznej, zapoznanie uczestników z warsztatem pracy diagnostycznej pedagoga oraz nauczenie konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych uwzględniających potrzeby i możliwości uczniów w różnych okresach ich rozwoju.