Cennik

Wizyty domowe 200 zł
Wizyta u lekarza psychiatry 120zł
Opieka psychologiczna dla osoby hospitalizowanej 200 zł
Porada psychologiczna 100zł
Konsultacja psychologiczna 100zł
Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia dziecka do 10 lat

Psychoterapia dziecka od 10 lat do 15 lat

Psychoterapia młodzieży od 15 lat do 18 lat

 
Psychoterapia indywidualna depresji poporodowej 100 zł
Psychoterapia indywidualna zaburzeń afektywnych dwubiegunowych 100 zł
Psychoterapia indywidualna zaburzeń adaptacyjnych 100 zł
Psychoterapia indywidualna po zdradzie 100 zł
Psychoterapia indywidualna stresu pourazowego 100 zł
Psychoterapia indywidualna lęku społecznego 100 zł
Psychoterapia indywidualna nerwicy 100 zł
Psychoterapia indywidualna zaburzeń hipochondrycznych 100 zł
Psychoterapia indywidualna anoreksji 100 zł
Psychoterapia indywidualna pregoreksji 100 zł
Psychoterapia indywidualna bigorekscji 100 zł
Psychoterapia indywidualna dipsomanii 100 zł
Psychoterapia indywidualna bulimii 100 zł
Psychoterapia indywidualna erytrofobii 100 zł
Psychoterapia indywidualna paruresis 100 zł
Psychoterapia indywidualna uzależnienia od alkoholu 100 zł
Psychoterapia indywidualna od narkotyków 100 zł
Psychoterapia indywidualna uzależnienia od seksu 100 zł
Psychoterapia indywidualna od zakupów 100 zł
Psychoterapia indywidualna od hazardu 100 zł
Psychoterapia indywidualna od jedzenia 100 zł
Psychoterapia indywidualna nerwicy 100 zł
Psychoterapia indywidualna osobowości zależnej 100 zł
Psychoterapia indywidualna osobowości schizotypowej 100 zł
Psychoterapia indywidualna osobowości schizoidalnj 100 zł
Psychoterapia indywidualna osobowości z pogranicza 100 zł
Psychoterapia indywidualna osobowości histrionicznej 100 zł
Psychoterapia indywidualna osobowości anankastycznej 100 zł
Psychoterapia indywidualna osobowości paranoicznej 100 zł
Psychoterapia indywidualna po amputacji 100 zł
Psychoterapia indywidualna po stracie dziecka 100 zł
Psychoterapia indywidualna po stracie rodzica 100 zł
Psychoterapia indywidualna po rozstaniu 100 zł
Psychoterapia indywidualna w przewlekłej chorobie somatycznej 100 zł
Psychoterapia indywidualna w chorobie onkologicznej 100 zł
Psychoterapia indywidualna w Zespole Munchhausena 100 zł
Psychoterapia indywidualna w zaburzeniu świadomości ciała 100 zł
Psychoterapia indywidualna aleksytymii 100 zł
Spacer terapeutyczny, czyli “Psychoterapia chodzona” 200 zł
Psychoterapia par 120zł
Diagnoza komunikacji pary/małżeństwa 200 zł
Psychoterapia rodzin 150zł
Diagnoza komunikacji w rodzinie 300 zł
Porada on-line, cały świat 50zł/30min
Pisemna opinia psychologiczna 100 zł
Metoda Zespołu Reflektującego 350zł
Ocena postaw matki i ojca (ujęcie retrospektywne) 200 zł
Profesjonalna pomoc w wyborze zawodu, szkoły, kierunku studiów 200 zł
Pomoc psychologiczna w problemach szkolnych 150 zł
Ocena płci psychologicznej 200 zł
Relaksacja wg Jacobsona 100 zł
Psychocybernetyka Maltza 100 zł
Medytacja wg Siemsa 100 zł
Wizualizacja 100 zł
Opinia i badanie kandydata na pracownika na określonym stanowisku 600 zł
Diagnoza opóźnień w rozwoju małego dziecka od 2 miesiąca życia do 3. roku życia ze wskazówkami korekcyjnymi 300 zł
Diagnoza rozwoju umysłowego dziecka głuchego 4-10 lat 200 zł
Diagnoza opóźnień w rozwoju małego dziecka od 2 miesiąca życia do 3 lat ze wskazówkami korekcyjnymi 300 zł
Diagnoza rozwoju umysłowego dziecka głuchego 4-10 lat 150 zł
Diagnoza rozwoju umysłowego dziecka z porażeniem mózgowym 4-10 150 zł
Diagnoza rozwoju umysłowego dziecka z porażeniem mózgowym 4-10 200 zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej 200 zł
Diagnoza psychologiczna całościowa (IQ, organika, osobowość) 450 zł
Diagnoza IQ dorosłych 200 zł
Diagnoza IQ dzieci 200 zł
Diagnoza IQ dorosłych z pisemną opinią 250 zł
Diagnoza IQ dzieci z pisemną opinią 250 zł
Test Matryc Ravena 200 zł
Badanie osobowości testem TAT 200 zł
Badanie osobowości testami projekcyjnymi 300 zł
Diagnoza osobowości 300 zł
Ocena postaw matki i ojca (ujęcie retrospektywne) 200 zł
Diagnoza temperamentu 150 zł
Diagnoza uszkodzeń OUN 200 zł
Badanie pamięci 200 zł
Badanie koncentracji 200 zł
Diagnoza osobowości dzieci 200 zł
Diagnoza problemów szkolnych 300 zł
Omnibus test inteligencji dla najlepszych (dla studentów i osób z wykształceniem wyższym) 200 zł
Diagnoza i pomoc psychologiczna w problemach szkolnych 150 zł
Ocena płci psychologicznej 200 zł
Diagnostyka inteligencji emocjonalnej (młodzież, dorośli) 200 zł
Diagnoza lęku (dzieci, młodzież, dorośli) 200 zł
Badanie dojrzałości szkolnej dziecka niesłyszącego 100 zł
Badanie mowy dziecka afatycznego 100 zł
Badanie i opinia kandydata na pracownika na określonym stanowisku ze szczegółową opinią 600 zł
Badanie inteligencji testem APIS – Z 200 zł
Badanie dojrzałości szkolnej dziecka niesłyszącego 200 zł
Badanie mowy dziecka afatycznego 200 zł
 

P S Y C H O T E S T Y:

 
Badania kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy 100 zł
Badania kierowców zawodowych (m.in. w ramach okresowych badań profilaktycznych) 100 zł
Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych 100 zł
Badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy 100 zł
Badania kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję 120 zł
Badania operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, walca drogowego 100 zł
Badania operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego 100 zł
Badania operatorów wózków widłowych o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym 100 zł
Badania osób pracujących na wysokości 100 zł
Badania osób wykonujących pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy) 100 zł
Badania pracowników wsparcia technicznego I i II stopnia 150 zł
Badania osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej 100 zł
Badania osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni 200 zł
Badania osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
200zł
Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych  
Badania strażników gminnych /miejskich  
Badania osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika 200 zł
Badania osób ubiegających się wydanie licencji detektywa lub ją posiadających 200 zł
Badania inspektorów transportu drogowego