Analiza dokumentacji medycznej na użytek psychologa

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy poznają zastosowanie dokumentacji medycznej w różnych obszarach działalności zawodowej. Głównym celem jest przygotowanie do pracy w placówkach kontraktowanych przez NFZ, poradniach, ZUS, szpitalach i innych miejscach, gdzie psycholog współpracuje z lekarzami oraz w prywatnym gabinecie. Uczestnik zdobywa umiejętność analizy dokumentacji medycznej (karty pobytu szpitalnego, epikryzy, karty pacjenta z Poradni Zdrowia Psychicznego oraz innych poradni specjalistycznych), którą wykorzystuje w diagnostyce psychologicznej do trafnego doboru metod pracy badań oraz opiniowania. Treści zawarte w szkoleniu przyczynią się do lepszego przygotowania uczestników do pracy psychologicznej z zastosowaniem dokumentacji medycznej.

Czas: 8h